Tôn 9 sóng vuông

0 Review(s)
Còn hàng

Tole sóng vuông 9 sóng có 2 loại: dành cho dân dụng và cho công nghiệp.
Tole 9 sóng dân dụng khổ hữu dụng 1000mm: được thiết kế biên diện đều nhưng vẫn đảm bảo được khả năng chịu lực và khả năng chóng tràn nước tốt.
Tole 9 sóng công nghiệp: được thiết kế tăng cường khả năng chóng tràn nước.

Mô tả

Tole sóng vuông 9 sóng có 2 loại: dành cho dân dụng và cho công nghiệp.
Tole 9 sóng dân dụng khổ hữu dụng 1000mm: được thiết kế biên diện đều nhưng vẫn đảm bảo được khả năng chịu lực và khả năng chóng tràn nước tốt.
Tole 9 sóng công nghiệp: được thiết kế tăng cường khả năng chóng tràn nước.

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG